domov
odadje
program
teren
kraj
namestitev
uredniski
organizacija
prijava
prispevki
gradivo
slika3

 

slika4

Terenski ogledi

Karta terenskih ogledov

Četrtek, 2. april 2009 (13:30 – 22:00)

Zbor na parkirišču pred hoteli v Dolenjskih Toplicah. Razdelitev na dve skupini. Vožnja z avtobusoma čez Rog, prvi proti lovski koči Trnovec, drugi ostane na novomeškem Rogu.
 

Točke ogleda:

1. točka:

Kastelic, A., Fink, J., Klemenc, A.: Povezovanje gojenja gozdov in tehnologij izkoriščanja v jelovo-bukovih gozdovih (oddelek z izpeljano kombinirano sečnjo)
Kumelj, M.: Upravljanje z rastlinojedo divjadjo na Novomeškem delu Roškega masiva
15 min, diskusija 5 min

2. točka:

Držaj, A.: Gojenje jelovo-bukovih gozdov v GGO Novo Mesto
15 min, diskusija 5 min
 
Terenska malica (obe skupini)

3. točka:

Simončič, T., Bončina, A.: Struktura in razvoj naravnega podmladka na ograjeni površini v dinarskem jelovem bukovju na Rogu
15 min, diskusija 5 min
 

4. točka, oddelek 25:

Perušek, M.: Osnovne značilnosti gojenja jelovo-bukovih gozdov v GGO Kočevje
15 min
Bartol, M.: Upravljanje z rastlinojedo divjadjo na kočevskem območju
15 min
Skupna diskusija: 10 min

5. točka:

Jarni, K.: Analiza vpliva parkljaste divjadi na pomlajevanje dinarskega jelovo-bukovega gozda na raziskovalni ploskvi Trnovec
15 min, diskusija 5 min
 
------------------------------------------------
 
VEČERJA - GOSTIŠČE PRI HENRIKU
 
Povzetki šestih terenskih točk s skupno diskusijo