domov
odadje
program
teren
kraj
namestitev
uredniski
organizacija
prijava
prispevki
gradivo
slika13

Organizacijski odbor

prof. dr. Jurij Diaci
prof. dr. Andrej Bončina
mag. Dušan Roženbergar
dr. Tom A. Nagel
Dejan Firm, univ. dipl. inž. gozd
Tihomir Rugani, univ. dipl. inž. gozd
Tomaž Adamič, univ. dipl. inž. gozd
doc. dr. Janez Pirnat
dr. Andrej Rozman
Bojan Kocjan, univ. dipl. inž. gozd
Andrej Pečaver, univ. dipl. inž. gozd
Andrej Kastelic, univ. dipl. inž. gozd
mag. Branko Južnič
mag. Mirko Perušek
Andrej Deržaj, univ. dipl. inž. gozd