domov
odadje
program
teren
kraj
namestitev
uredniski
organizacija
prijava
prispevki
gradivo
slika7

Kotizacija in prijava

Kotizacija za študijske dneve znaša 120 € za vsakega udeleženca (vodilni avtorji prispevkov ne plačajo kotizacije) in je namenjena delnemu kritju stroškov organizacije posvetovanja in tiska zbornika razširjenih povzetkov posvetovanja. Kotizacija vključuje izvod zbornika, kosili, večerjo, prigrizke ter napitke med odmori, avtobusne prevoze in organizacijo terenskega dela z malico na terenu.

Kotizacijo do 20. marca 2009 nakažite na transakcijski račun številka:

01100-6030707410
sklic/ref. : 36-0300810

--------------------------------------------------

Vse dodatne informacije lahko dobite na naslovu:

Tomaž Adamič
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
tel. 01 423 11 61 int. 534
tomaz.adamic@bf.uni-lj.si

--------------------------------------------------

Zaradi lažje izvedbe posvetovanja prosimo, da vsi udeleženci izpolnijo prijavnico (pdf / doc) in jo pošljejo do vključno 16. marca 2009 na naslov:

Tomaž Adamič
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Večna pot 83
1000 Ljubljana
(s pripisom: “XXVII. gozdarski študijski dnevi”)

ali po e-pošti na naslov:
tomaz.adamic@bf.uni-lj.si