domov
odadje
program
kraj
namestitev
uredniski
organizacija
prijava
prispevki
gradivo
novice
Objavljen je
poziv za zbiranje prispevkov
Objavljeno je
vabilo za GŠD 2011
Objavljen je
zbornik razširjenih izvlečkov
Objavljene so .ppt predstavitve vseh avtorjev, ki so za to dali dovoljenje. Najdete jih tukaj
Objavljene so slike s posvetovanja.
 
-----------------------------------------
Zadnja posodobitev:
18.4.2011

Ob XXVIII. gozdarskih študijskih dnevih z naslovom Odzivi gozdne tehnike in gozdarstva na spremenjene razmere gospodarjenja, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF organizira tiskovno konferenco, ki bo v začetku aprila na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, Ljubljana.

Objavljamo vabilo na gozdarske študijske dneve 2011, ki ga lahko pretočite s spleta na naslednji povezavi.

Objavljamo zbornik razširjenih povzetkov, ki ga lahko pretočite s spleta na naslednji povezavi.

Objavljamo slike iz 28. gozdarskih študijskih dni. Več o prvem dnevu posvetovanja v galeriji na naslednji povezavi.

Objavljamo slike iz 28. gozdarskih študijskih dni. Več o drugem dnevu posvetovanja v galeriji na naslednji povezavi.

Če imate težave s pretakanjem vsebin, ali pa potrebujete več informacij nas lahko kontaktirate na naslovu:
Matevž Mihelič
tel. 01/320-35-14
matevz.mihelic@bf.uni-lj.si

-----------------------------------------

Organizator:

ul
 
Sponzorji:
GG Maribor
Gozd Ljubljana
GG Postojna
GG Bled
SGG Tolmin
GG Slovenj Gradec
       
ARRS
MKGP