Prezimovanje ovc 2011

Ovce so prišle na laboratorijsko polje BF 5. avgusta 2011.

Ovce so bile odpeljane iz laboratorijskega polja BF ...........