Prezimovanje ovc 2010

Ovce so prišle na laboratorijsko polje BF avgusta 2010.

Ovce so bile odpeljane iz laboratorijskega polja BF maja 2011.