Prezimovanje ovc 2009

Ovce so prišle na laboratorijsko polje BF avgusta 2009.

Ovce so bile odpeljane iz laboratorijskega polja BF aprila 2010.