Prezimovanje ovc 2008

Ovce so prišle na laboratorijsko polje BF 13. avgusta 2008.

Ovce so bile odpeljane iz laboratorijskega polja BF 27. aprila 2009.