Prezimovanje ovc 2007

Ovce so prišle na laboratorijsko polje BF 1. septembra 2007.

Ovce so bile odpeljane iz laboratorijskega polja BF 28.4. 2008.