Prezimovanje ovc 2006

Ovce so prišle na laboratorijsko polje BF 9. septembra 2006.

Ovce so bile odpeljane iz laboratorijskega polja BF 28.4. 2007.