Alberti-Žnideršičev (AŽ) panj

 
 
Bočni pogled na AŽ panj:
 
LEGENDA:

B        -    zadnja stran
BS      -    plodišče
BW    -    plodiščno okence
D       -    vrata
F        -    sprednja stran
HS     -    medišče
HW    -    mediščno okence
IF       -    notranja sprednja stranica
QE     -    matična rešetka
 
 
 

 
Nazaj na uvodno stran ČICa
Nazaj na stran Čebelarstvo v Sloveniji

Nekaj povezav na načrte in fotografije:

http://www.slovenski-cebelarji.com/cvet-cebela-cebelarstvo-obranovic/view_photo.php?set_albumName=album11&id=01_A_panj_pre_ni_prerez

http://www.slovenski-cebelarji.com/cvet-cebela-cebelarstvo-obranovic/view_album.php?set_albumName=album10

http://users.volja.net/anton_zor/slike.htm

http://www.budija-sp.si/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=32

http://www.budija-sp.si/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=32

http://www.budija-sp.si/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=32

http://www.apis-md.si/Panji.htm

http://www.slovenski-cebelarji.com/gallery/view_album.php?set_albumName=Izlet-%E8ebel-21-4-2005

http://www.slovenski-cebelarji.com/gallery/view_album.php?set_albumName=album24

http://www.slovenski-cebelarji.com/cvet-cebela-cebelarstvo-obranovic/view_album.php?set_albumName=album02