Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete
ZBIRKA POROČIL

PODATKI O OPERACIJI/ ANGABEN ÜBER DAS VORHABEN

Projektni partner / Projektpartner

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Akronim operacije/

Kurztitel des Vorhabens

Amc Promo BID

Št. operacije ISARR /

ISARR-Nummer des Vorhabens

OP13.5.2.02.0006.05

Št. pogodbe o sofinanciranju (ESRR)/

Nummer des Fördervertrages (EFRE)

SI-AT-2-2-044

Št. pogodbe za nacionalna/ regionalna sredstva

Nummer des Vertrages für die nationale/regionale Kofinanzierung

C1536-10G400289


Na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo smo sodelovali v dveh izvedbenih temah:
1.2 Monitoring biodiverzitete medonosnih rastlin z Amc
1.3 Biodiverziteta in Amc

Sodelovali smo tudi v drugih dejavnostih, še zlasti na obveščanju javnosti.
Izvajanje del na Biotehniški fakulteti je vodil dr. Janko Božič

Povezave na poročila:

A) 1.2.1 OPAZOVALNE POSTAJE NA IZBRANIH LOKACIJAH

B) 1.2.4 ELABORAT ZASTOPANOSTI MEDONOSNIH RASTLIN V VZORCIH CVETNEGA PRAHU IN MEDU

C) 1.2.5 POROČILO O ZASTOPANOSTI POSAMEZNIH VRST RASTLIN V VZORCIH CVETNEGA PRAHU IN METODA SPREMLJANJE STANJA HABITATNIH TIPOV NA OBMOČJIH NATURA 2000 IN VAROVANIH OBMOČJIH S POMOČJO AMC

D) 1.3.1 POROČILO O POTENCIALNI IN DEJANSKI OHRANJENOSTI DIVERZITETE AMC NA RAZISKOVANEM OBMOČJU

E) 1.3.2 POROČILO O POVEZANOSTI DIVERZITETE MEDOVITIH RASTLIN Z DIVERZITETO
APIS MELLIFERA CARNICA POLL. (AMC) NA RAZISKOVANEM OBMOČJU
Uredil: Janko Božič; zadnja sprememba 24. 04. 2014