domov
odadje
program
kraj
uredniski
organizacija
prijava
prispevki
novice
Objavljeni so prispevki in predstavitve, ki so bili predstavljeni na
XXIX. Gozdarskih študijskih dnevih
Objavljeno je vabilo
vabilo na XXIX. GŠD
Objavljen je povzetek razprave XXIX. Gozdarskih študijskih dni
 
 
-----------------------------------------
Zadnja posodobitev:
30.11.2012

Razdrobljena gozdna posest z veliko lastniki, njihova nezainteresiranost za gospodarjenje, relativno slaba opremljenost ter neizkušenost in večkrat pomanjkljivo znanje o varnem delu v gozdu so pomanjkljivosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. Te slabosti so vzrok tudi za nižji posek lesa od predvidenega ter preveliko število nezgod pri delu. Delno rešitev takšnega stanja zagotovo predstavlja povezovanje lastnikov gozdov, kar bi predvidoma pozitivno vplivalo na izrabo gozdnega potenciala in učinkovitost, gospodarnost ter večjo varnost pri delu. Odgovore na vse navedeno bomo iskali na XXIX. Gozdarskih študijskih dnevih, kjer bodo predstavljeni prispevki na to temo.

 

Organizator:

ul