Pomožna navigacija:  zoologija --› dr. Boris Sket
 Pedagoške aktivnosti
 » 
 Raziskovalne aktivnosti
 » 
  prof. dr. Boris Sket
Zoologija nevretenčarjev
Speleobiologija
  Kontakt:
Telefon: (+ 386 1) 423 33 88
Fax: (+ 386 1) 257 33 90
E-mail:
 
Življenjepis:
1954-1958Diplomirani biolog, Univerza v Ljubljani, Prirodoslovno-matematična fakulteta
1959–1969Asistent, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za Biologijo
1961Zagovor disertacije: Problemi speciacije pri naših sladkovodnih izopodih, Univerza v Ljubljani, Prirodoslovno-matematična fakulteta
1969-1974Docent za zoologijo nevretenčarjev, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
1974-1979Izredni profesor za zoologijo nevretenčarjev, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
1979-...Redni profesor za zoologijo nevretenčarjev in speleobiologijo, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
1981-1983
in
1985-1987
Prodekan Biotehniške fakultete
1983-1985Dekan Biotehniške fakultete
1989-1991Rektor Univerze v Ljubljani
1998Vodja Programske skupine za zoološke in speleobiološke raziskave

Članstva v različnih organizacijah

Priznanja in odlikovanja

 Tematska Bibliografija (155 kB)

Pogoji uporabe    Varstvo osebnih podatkov    Anti-Spam!