Oddelek za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
tel. 01/320-34-33
fax. 01/257-33-90
Osebje centra:
prof.dr. Gregor Anderluh, vodja
Vesna Hodnik
Zadnja sprememba:
7. januar 2015Infrastrukturni center za raziskave molekulskih interakcij na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je namenjen osnovnim raziskavam interakcije bioloških makromolekul in razvoju analitskih metod za potrebe farmacije, živilske industrije, biotehnologije in varstva okolja. Deluje v okviru Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani, katere izvajanje je omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Center uporabljamo na Katedri za biokemijo pri študiju delovanja citolitičnih proteinskih toksinov, odprt pa je za vse zunanje uporabnike.

 

Spletne strani se nahajajo na novem naslovu.

 

 

Uporabniki
Nacionalni inštitut za biologijo
a
Kemijski inštitut
d
crta
Lek d.d.
č
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Institut Jožef Stefan
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta