Citokemijska lokalizacija Na+/K+ ATPaze v črevesu navadnega prašička (Porcellio scaber)

Citokemijska lokalizacija Na+/K+ ATPaze v črevesu navadnega prašička (Porcellio scaber)
Citokemijska lokalizacija Na+/K+ ATPaze v črevesu navadnega prašička (Porcellio scaber)
Presevni EM, Elektronsko gosti depoziti v kutikuli in na nagubani apikalni membrani celice predstavljajo pozitivno citokemijsko reakcijo
(fotografija: Jasna Štrus in Magda Tušek)

[nazaj]   [v galerijo mikrografij]   [na domačo stran mikroskopije]