Ultrastruktura hepatopankreasne celice B pri navadnem prašičku (Porcellio scaber)

Ultrastruktura hepatopankreasne celice B pri navadnem prašičku (Porcellio scaber)
Ultrastruktura hepatopankreasne celice B pri navadnem prašičku (Porcellio scaber)
Presevni EM, GA: Golgijev aparat, ER: zrnati endoplazemski retikulum, M: mitohondrij, G: glikogen, MK: maščobna kaplja
(fotografija: Nada Žnidaršič)

[nazaj]   [v galerijo mikrografij]   [na domačo stran mikroskopije]