Celice črevesnega epitela izopodnega raka Porcellio scaber posnete z različnimi mikroskopskimi tehnikami

Celice črevesnega epitela izopodnega raka Porcellio scaber posnete z različnimi mikroskopskimi tehnikami
Celice črevesnega epitela izopodnega raka Porcellio scaber posnete z različnimi mikroskopskimi tehnikami
Svetlobni mikroskop, A: svetlo polje, B: temno polje, C: diferenčni interferenčni kontrast (DIC), D: fluorescenca (UV ekscitacija), E: fluorescenca (modra ekscitacija), F: dvokanalna fluorescenca (združeni sliki D in E, psevdo barve)
(fotografija: Rok Kostanjšek)

[nazaj]   [v galerijo mikrografij]   [na domačo stran mikroskopije]