Mikroskopija

Analiza slike

 

Žlezni laski na listu mesojede rastline rosike (Drosera)
Žlezni laski na listu mesojede rastline rosike (Drosera)

Stereomikroskop, spodnja in zgornja osvetlitev, fotografija nagrajena na natečaju Olympus Bioscapes 2004
(fotografija: Aleš Kladnik)

Stereoskopski sliki
Stereoskopski sliki

Stereomikroskop, gledanje s prekrižanimi očmi
(fotografija: Aleš Kladnik)

Plesen Mucor sp.
Plesen Mucor sp.

Svetlobni mikroskop, temno polje
(fotografija: Simona Strgulc Krajšek)