Mikroskopija

Analiza slike

 

Plesen Mucor sp.
Plesen Mucor sp.

Svetlobni mikroskop, temno polje
(fotografija: Simona Strgulc Krajšek)

Citokemijska lokalizacija Na+/K+ ATPaze v črevesu navadnega prašička (Porcellio scaber)
Citokemijska lokalizacija Na+/K+ ATPaze v črevesu navadnega prašička (Porcellio scaber)

Presevni EM, Elektronsko gosti depoziti v kutikuli in na nagubani apikalni membrani celice predstavljajo pozitivno citokemijsko reakcijo
(fotografija: Jasna Štrus in Magda Tušek)

Prerez stebla ločka (Juncus effusus)
Prerez stebla ločka (Juncus effusus)

Svetlobni mikroskop, fluorescenca (UV ekscitacija)
(fotografija: Aleš Kladnik)