Ultrastruktura hepatopankreasne celice B pri navadnem prašičku (Porcellio scaber)
Ultrastruktura hepatopankreasne celice B pri navadnem prašičku (Porcellio scaber)

Presevni EM, GA: Golgijev aparat, ER: zrnati endoplazemski retikulum, M: mitohondrij, G: glikogen, MK: maščobna kaplja
(fotografija: Nada Žnidaršič)

Hipodermalna celica in kutikula raka Ligia exotica
Hipodermalna celica in kutikula raka Ligia exotica

Presevni EM, H: hipodermis, En: endokutikula, S: sferične strukture v levitvenem prostoru
(fotografija: Jasna Štrus in Magda Tušek)

Pelodno zrno
Pelodno zrno

Apotome, fluorescenca (3D rekonstrukcija, psevdo-barve)
(fotografija: Barbara Vilhar)