Prerez stebla koruze
Prerez stebla koruze

Svetlobni mikroskop, fluorescenca (modra ekscitacija)
(fotografija: Aleš Kladnik)

Bakteriofag
Bakteriofag

Presevni EM, negativno kontrastiranje suspenzije
(fotografija: Magda Tušek, NIB)

Kremenasta alga Ceratocoris armata
Kremenasta alga Ceratocoris armata

Vrstični EM
(fotografija: Kazimir Drašlar)