Celice aerenhima v ločku (Juncus)
Celice aerenhima v ločku (Juncus)

Svetlobni mikroskop, svetlo polje (levo) in avtofluorescenca (UV ekscitacija)
(fotografija: Aleš Kladnik)

Janthinobacterium sp.
Janthinobacterium sp.

Presevni EM, negativno kontrastiranje suspenzije
(fotografija: Rok Kostanjšek)

Janthinobacterium sp.
Janthinobacterium sp.

Presevni EM, rezina vzorca v smoli
(fotografija: Rok Kostanjšek)