Žlezni lasek vrbovca (Epilobium hirsutum)
Žlezni lasek vrbovca (Epilobium hirsutum)

Svetlobni mikroskop, diferenčni interferenčni kontrast (levo) in epifluorescenca (desno)
(fotografija: Simona Strgulc Krajšek in Aleš Kladnik)

Bolha
Bolha

Stereomikroskop, presevna svetloba
(fotografija: Rok Kostanjšek)

Pelodno zrno
Pelodno zrno

Apotome, fluorescenca (3D rekonstrukcija, psevdo-barve)
(fotografija: Barbara Vilhar)