Ultrastruktura vidne celice v očesu metuljčice (Ascalaphus)
Ultrastruktura vidne celice v očesu metuljčice (Ascalaphus)

Presevni EM
(fotografija: Kazimir Drašlar)

Kvasovka Saccharomyces cerevisiae
Kvasovka Saccharomyces cerevisiae

Presevni EM, CS: celična stena, C: citoplazma, J: jedro, MK: maščobna kaplja
(fotografija: J. Štrus, M. Potočnik, L. Malenšek, M. Tušek)

Pelodno zrno
Pelodno zrno

Apotome, fluorescenca (3D rekonstrukcija, psevdo-barve)
(fotografija: Barbara Vilhar)