Celice dihalnega epitela podgane Rattus sp.
Celice dihalnega epitela podgane Rattus sp.

Vrstični EM
(fotografija: Kazimir Drašlar)

Ličinka navadne metuljčice Libelloides (Ascalaphus) macaronius
Ličinka navadne metuljčice Libelloides (Ascalaphus) macaronius

Vrstični EM
(fotografija: Kazimir Drašlar)

Količina DNA v celicah koreninske čepice koruze (Zea mays)
Količina DNA v celicah koreninske čepice koruze (Zea mays)

Svetlobni mikroskop, DNA je kvantitativno barvana po Feulgen-u (levo), velikost genoma izražena v enotah C (1 C je velikost nepodvojenega haploidnega genoma)
(fotografija: Aleš Kladnik)