Fluorescentno obarvan nevron v gangliju stenice
Fluorescentno obarvan nevron v gangliju stenice

Apotome, projekcija skladovnice optičnih rezin
(fotografija: Janez Prešern)

Sekundarne celične stene v lesu lipe
Sekundarne celične stene v lesu lipe

Apotome, 3D rekonstrukcija
(fotografija: Barbara Vilhar)

Prerez stebla ločka (Juncus effusus)
Prerez stebla ločka (Juncus effusus)

Svetlobni mikroskop, fluorescenca (UV ekscitacija)
(fotografija: Aleš Kladnik)