Stereomikroskop

Stereomikroskopi so nepogrešljiv del laboratorijske opreme biologov. Njihova vloga je drugačna od vloge drugih tipov mikroskopov. Zaradi delovne razdalje, ki je mnogo večja od tiste pri svetlobnem mikroskopu, omogočajo delo z materialom med samim opazovanjem. S pomočjo dveh optičnih poti, ki omogočata pogled na opazovani objekt z dveh strani, nastane 3D slika, kar še izboljša predstavo o opazovanem objektu. Stereomikroskopi omogočajo povečave do 100x.

[ Več... ]

 

Plesen Rhizopus
Plesen Rhizopus

Stereomikroskop, zgornja osvetlitev
(fotografija: Aleš Kladnik)

Mušice ujete na žleznih laskih na listu mesojede rastline rosike (Drosera)
Mušice ujete na žleznih laskih na listu mesojede rastline rosike (Drosera)

Stereomikroskop, fotografija nagrajena na natečaju Nikon Smallworld Competition 2004
(fotografija: Aleš Kladnik)

Bolha
Bolha

Stereomikroskop, presevna svetloba
(fotografija: Rok Kostanjšek)


V biologiji stereomikroskop uporabljamo za

Prednost stereomikroskopije je, da lahko opazujemo organizme brez predhodne priprave, tudi žive organizme, ki po opazovanju ostanejo nepoškodovani.

Zgodovina stereomikroskopije

Prvi stereomikroskop so izdelali za potrebe zoologa H. S. Greenougha, ki si je zaželel mikroskop, ki bi nudil možnost 3D pogleda. Izdelali so ga konec 19. stoletja v podjetju Carl Zeiss v Nemčiji. Od takrat dalje se je stereomikroskopija izpopolnjevala in razvijala. Z dodajanjem različnih možnosti osveteljevanja, izboljševanjem optičnih lastnosti in shranjevanja slike, se je razvilo veliko kombinacij, ki služijo različnim potrebam raziskovalcev.


Stereomikroskop Leica MZ FLIII

Stereomikroskop Leica MZ FLIII omogoča opazovanje objektov s pomočjo fluorescence in z navadno osvetlitvijo. Nahaja se na Katedri za zoologijo. Nekatere snovi ob osvetlitvi z močno svetlobo določene valovne dolžine fluorescirajo. Take snovi so lahko prisotne v samih organizmih, lahko pa material pred opazovanjem pobarvamo s fluorescentnimi markerji. Stereomikroskop Leica omogoča osvetlitev materiala s svetlobo točno določenih valovnih dolžin skozi objektiv, kar uravnavamo s pomočjo filtrov nameščenih v stereomikroskopu. Objekte lahko opazujemo pri povečavah do 100-krat. Slike posnamemo z digitalnim fotoaparatom.

Stereomikroskop uporabljamo za


Stereomikroskop Stemi SV 11 (Carl Zeiss)

Stereomikroskop Stemi SV 11 je v laboratoriju Katedre za botaniko. Omogoča povečave od 6- do 66-krat. Preparat lahko osvetlimo od spodaj z vgrajeno lučjo v podstavku ali od zgoraj z zunanjim virom svetlobe, ki jo na preparat usmerimo s pomočjo dveh premičnih reflektorjev. Spodnja osvetlitev omogoča opazovanje preparatov v svetlem ali temnem polju. Stereomikroskop je preko digitalne barvne kamere povezan z računalnikom, na katerem je nameščen program za zajem in analizo slike.

Stereomikroskop uporabljamo za