Bakterija Helicobacter sp.
Bakterija Helicobacter sp.

Vrstični EM
(fotografija: Kazimir Drašlar)

Žlezni lasek vrbovca (Epilobium hirsutum)
Žlezni lasek vrbovca (Epilobium hirsutum)

Svetlobni mikroskop, diferenčni interferenčni kontrast (levo) in epifluorescenca (desno)
(fotografija: Simona Strgulc Krajšek in Aleš Kladnik)