Žlezni laski na listu mesojede rastline rosike (Drosera)
Žlezni laski na listu mesojede rastline rosike (Drosera)

Stereomikroskop, spodnja in zgornja osvetlitev, fotografija nagrajena na natečaju Olympus Bioscapes 2004
(fotografija: Aleš Kladnik)

Citokemijska lokalizacija Na+/K+ ATPaze v črevesu navadnega prašička (Porcellio scaber)
Citokemijska lokalizacija Na+/K+ ATPaze v črevesu navadnega prašička (Porcellio scaber)

Presevni EM, Elektronsko gosti depoziti v kutikuli in na nagubani apikalni membrani celice predstavljajo pozitivno citokemijsko reakcijo
(fotografija: Jasna Štrus in Magda Tušek)

Kremenasta alga Ceratocoris armata
Kremenasta alga Ceratocoris armata

Vrstični EM
(fotografija: Kazimir Drašlar)