Pajek skakač, vrsta Evarcha arcuata
Pajek skakač, vrsta Evarcha arcuata

Vrstični EM
(fotografija: Rok Kostanjšek)

Ultrastruktura hepatopankreasne celice B pri navadnem prašičku (Porcellio scaber)
Ultrastruktura hepatopankreasne celice B pri navadnem prašičku (Porcellio scaber)

Presevni EM, GA: Golgijev aparat, ER: zrnati endoplazemski retikulum, M: mitohondrij, G: glikogen, MK: maščobna kaplja
(fotografija: Nada Žnidaršič)

List vodne kuge (Elodea canadensis)
List vodne kuge (Elodea canadensis)

Svetlobni mikroskop, svetlo polje
(fotografija: Aleš Kladnik)