Hepatocit v jetrih močerila Proteus anguinus
Hepatocit v jetrih močerila Proteus anguinus

Presevni EM, MK: maščobne kaplje, puščica: glikogen, N: jedro
(fotografija: Lilijana Bizjak-Mali in Boris Bulog)

Bakterije na črevesnem epitelu izopodnega raka
Bakterije na črevesnem epitelu izopodnega raka

Svetlobni mikroskop, diferenčni interferenčni kontrast
(fotografija: Rok Kostanjšek)

Pelodno zrno
Pelodno zrno

Apotome, fluorescenca (3D rekonstrukcija, psevdo-barve)
(fotografija: Barbara Vilhar)