Celice aerenhima v ločku (Juncus)
Celice aerenhima v ločku (Juncus)

Svetlobni mikroskop, svetlo polje (levo) in avtofluorescenca (UV ekscitacija)
(fotografija: Aleš Kladnik)

Fluorescentno obarvan nevron v gangliju stenice
Fluorescentno obarvan nevron v gangliju stenice

Apotome, projekcija skladovnice optičnih rezin
(fotografija: Janez Prešern)