Faze mitotske celične delitve v koreninskem vršičku boba (Vicia faba)
Faze mitotske celične delitve v koreninskem vršičku boba (Vicia faba)

Svetlobni mikroskop, barvano po Feulgen-u
(fotografija: Aleš Kladnik)

Ličinka navadne metuljčice Libelloides (Ascalaphus) macaronius
Ličinka navadne metuljčice Libelloides (Ascalaphus) macaronius

Vrstični EM
(fotografija: Kazimir Drašlar)

Prašniki in pestič iz cveta lilije
Prašniki in pestič iz cveta lilije

Stereomikroskop
(fotografija: Aleš Kladnik)