Infrastrukturni center Mikroskopija bioloških vzorcev

Infrastrukturni center Mikroskopija bioloških vzorcev (IC MBV) deluje v okviru Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani in je namenjen:

  • podpori raziskavam na področju vizualizacije bioloških objektov,
  • šolanju kadrov za delo na področju mikroskopije,
  • sodelovanju s sorodnimi centri in potencialnimi uporabniki iz drugih raziskovalnih področij,
  • razvoju mikroskopije v slovenskem prostoru s poudarkom na specifičnih metodah priprave raznolikih bioloških vzorcev.

IC MBV deluje v sklopu mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL), katere dejavnost je s sofinanciranjem omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnosti RS. IC je na razpolago raziskovalcem, pedagoškim delavcem, študentom in zunanjim uporabnikom.

Vodja centra: prof. dr. Rok Kostanjšek

 

Bakterije v črevesju izopodnega raka Porcellio scaber
Bakterije v črevesju izopodnega raka Porcellio scaber

Apotome, diferencialni interferenčni kontrast (levo), desno fluorescenca oligonukleotidne sonde, optična rezina z Apotomom
(fotografija: Rok Kostanjšek)

Prerez stebla koruze
Prerez stebla koruze

Svetlobni mikroskop, fluorescenca (modra ekscitacija)
(fotografija: Aleš Kladnik)

Hipodermalna celica in kutikula raka Ligia exotica
Hipodermalna celica in kutikula raka Ligia exotica

Presevni EM, H: hipodermis, En: endokutikula, S: sferične strukture v levitvenem prostoru
(fotografija: Jasna Štrus in Magda Tušek)