Infrastrukturni center Mikroskopija bioloških vzorcev

Infrastrukturni center Mikroskopija bioloških vzorcev (IC MBV) deluje v okviru Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani in je namenjen:

  • podpori raziskavam na področju vizualizacije bioloških objektov,
  • šolanju kadrov za delo na področju mikroskopije,
  • sodelovanju s sorodnimi centri in potencialnimi uporabniki iz drugih raziskovalnih področij,
  • razvoju mikroskopije v slovenskem prostoru s poudarkom na specifičnih metodah priprave raznolikih bioloških vzorcev.

IC MBV deluje v sklopu mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL), katere dejavnost je s sofinanciranjem omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnosti RS. IC je na razpolago raziskovalcem, pedagoškim delavcem, študentom in zunanjim uporabnikom.

Vodja centra: prof. dr. Rok Kostanjšek

 

Pelodno zrno
Pelodno zrno

Apotome, navadna fluorescenčna osvetlitev (levo), optična rezina z Apotomom (sredina) in 3D rekonstrukcija iz skladovnice optičnih rezin (desno)
(fotografija: Barbara Vilhar)

Kalica tobaka (Nicotiana tabacum)
Kalica tobaka (Nicotiana tabacum)

Stereomikroskop
(fotografija: Aleš Kladnik)

Izolirane hepatocite pisanega nektura (Necturus maculosus)
Izolirane hepatocite pisanega nektura (Necturus maculosus)

Svetlobni mikroskop, jedra viabilnih celic fluorescirajo zeleno, jedra nekrotičnih celic pa oranžno
(fotografija: Maja Prelovšek)