Infrastrukturni center Mikroskopija bioloških vzorcev

Infrastrukturni center Mikroskopija bioloških vzorcev (IC MBV) deluje v okviru Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani in je namenjen:

  • podpori raziskavam na področju vizualizacije bioloških objektov,
  • šolanju kadrov za delo na področju mikroskopije,
  • sodelovanju s sorodnimi centri in potencialnimi uporabniki iz drugih raziskovalnih področij,
  • razvoju mikroskopije v slovenskem prostoru s poudarkom na specifičnih metodah priprave raznolikih bioloških vzorcev.

IC MBV deluje v sklopu mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL), katere dejavnost je s sofinanciranjem omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnosti RS. IC je na razpolago raziskovalcem, pedagoškim delavcem, študentom in zunanjim uporabnikom.

Vodja centra: prof. dr. Rok Kostanjšek

 

Elementna mikroanaliza kutikule tergita pri raku Ligia exotica
Elementna mikroanaliza kutikule tergita pri raku Ligia exotica

Presevni EM, Oddelek za biologijo v sodelovanju s Centrom za elektronsko mikroskopijo Inštituta Jožef Stefan, Ljubljana
(fotografija: J. Štrus, M. Tušek, G. Dražič)

Ultrastruktura vidne celice v očesu metuljčice (Ascalaphus)
Ultrastruktura vidne celice v očesu metuljčice (Ascalaphus)

Presevni EM
(fotografija: Kazimir Drašlar)

Prerez stebla buče velikanke
Prerez stebla buče velikanke

Stereomikroskop, prerez stebla slikan s stereomikroskopom (levo), buča na njivi (desno zgoraj) in ena od žil, slikana s svetlobnim mikroskopom (desno spodaj)
(fotografija: Barbara Vilhar)