Infrastrukturni center Mikroskopija bioloških vzorcev

Infrastrukturni center Mikroskopija bioloških vzorcev (IC MBV) deluje v okviru Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani in je namenjen:

  • podpori raziskavam na področju vizualizacije bioloških objektov,
  • šolanju kadrov za delo na področju mikroskopije,
  • sodelovanju s sorodnimi centri in potencialnimi uporabniki iz drugih raziskovalnih področij,
  • razvoju mikroskopije v slovenskem prostoru s poudarkom na specifičnih metodah priprave raznolikih bioloških vzorcev.

IC MBV deluje v sklopu mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL), katere dejavnost je s sofinanciranjem omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnosti RS. IC je na razpolago raziskovalcem, pedagoškim delavcem, študentom in zunanjim uporabnikom.

Vodja centra: prof. dr. Rok Kostanjšek

 

Fluorescentno obarvan nevron v gangliju stenice
Fluorescentno obarvan nevron v gangliju stenice

Apotome, projekcija skladovnice optičnih rezin
(fotografija: Janez Prešern)

Merjenje dolžine laskov na listu vrbovca (Epilobium hirsutum)
Merjenje dolžine laskov na listu vrbovca (Epilobium hirsutum)

Svetlobni mikroskop, merjeno s programom Axiovision 3.1
(fotografija: Simona Strgulc Krajšek)

Hepatocit v jetrih močerila Proteus anguinus
Hepatocit v jetrih močerila Proteus anguinus

Presevni EM, MK: maščobne kaplje, puščica: glikogen, N: jedro
(fotografija: Lilijana Bizjak-Mali in Boris Bulog)