Infrastrukturni center Mikroskopija bioloških vzorcev

Infrastrukturni center Mikroskopija bioloških vzorcev (IC MBV) deluje v okviru Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani in je namenjen:

  • podpori raziskavam na področju vizualizacije bioloških objektov,
  • šolanju kadrov za delo na področju mikroskopije,
  • sodelovanju s sorodnimi centri in potencialnimi uporabniki iz drugih raziskovalnih področij,
  • razvoju mikroskopije v slovenskem prostoru s poudarkom na specifičnih metodah priprave raznolikih bioloških vzorcev.

IC MBV deluje v sklopu mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL), katere dejavnost je s sofinanciranjem omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnosti RS. IC je na razpolago raziskovalcem, pedagoškim delavcem, študentom in zunanjim uporabnikom.

Vodja centra: prof. dr. Rok Kostanjšek

 

Kvasovka Saccharomyces cerevisiae
Kvasovka Saccharomyces cerevisiae

Presevni EM, CS: celična stena, C: citoplazma, J: jedro, MK: maščobna kaplja
(fotografija: J. Štrus, M. Potočnik, L. Malenšek, M. Tušek)

Žlezni lasek vrbovca (Epilobium hirsutum)
Žlezni lasek vrbovca (Epilobium hirsutum)

Svetlobni mikroskop, diferenčni interferenčni kontrast (levo) in epifluorescenca (desno)
(fotografija: Simona Strgulc Krajšek in Aleš Kladnik)

Ličinka navadne metuljčice Libelloides (Ascalaphus) macaronius
Ličinka navadne metuljčice Libelloides (Ascalaphus) macaronius

Vrstični EM
(fotografija: Kazimir Drašlar)