Infrastrukturni center Mikroskopija bioloških vzorcev

Infrastrukturni center Mikroskopija bioloških vzorcev (IC MBV) deluje v okviru Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani in je namenjen:

  • podpori raziskavam na področju vizualizacije bioloških objektov,
  • šolanju kadrov za delo na področju mikroskopije,
  • sodelovanju s sorodnimi centri in potencialnimi uporabniki iz drugih raziskovalnih področij,
  • razvoju mikroskopije v slovenskem prostoru s poudarkom na specifičnih metodah priprave raznolikih bioloških vzorcev.

IC MBV deluje v sklopu mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL), katere dejavnost je s sofinanciranjem omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnosti RS. IC je na razpolago raziskovalcem, pedagoškim delavcem, študentom in zunanjim uporabnikom.

Vodja centra: prof. dr. Rok Kostanjšek

 

Bolha
Bolha

Stereomikroskop, presevna svetloba
(fotografija: Rok Kostanjšek)

Prašniki in pestič iz cveta lilije
Prašniki in pestič iz cveta lilije

Stereomikroskop
(fotografija: Aleš Kladnik)

Količina DNA v celicah koreninske čepice koruze (Zea mays)
Količina DNA v celicah koreninske čepice koruze (Zea mays)

Svetlobni mikroskop, DNA je kvantitativno barvana po Feulgen-u (levo), velikost genoma izražena v enotah C (1 C je velikost nepodvojenega haploidnega genoma)
(fotografija: Aleš Kladnik)