Infrastrukturni center Mikroskopija bioloških vzorcev

Infrastrukturni center Mikroskopija bioloških vzorcev (IC MBV) deluje v okviru Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani in je namenjen:

  • podpori raziskavam na področju vizualizacije bioloških objektov,
  • šolanju kadrov za delo na področju mikroskopije,
  • sodelovanju s sorodnimi centri in potencialnimi uporabniki iz drugih raziskovalnih področij,
  • razvoju mikroskopije v slovenskem prostoru s poudarkom na specifičnih metodah priprave raznolikih bioloških vzorcev.

IC MBV deluje v sklopu mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL), katere dejavnost je s sofinanciranjem omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnosti RS. IC je na razpolago raziskovalcem, pedagoškim delavcem, študentom in zunanjim uporabnikom.

Vodja centra: prof. dr. Rok Kostanjšek

 

Bolha
Bolha

Stereomikroskop, presevna svetloba
(fotografija: Rok Kostanjšek)

Laski na listu rastline Gynura sp.
Laski na listu rastline Gynura sp.

Svetlobni mikroskop, fluorescenca (zelena ekscitacija)
(fotografija: Aleš Kladnik)

Listna reža v listu vinske trte
Listna reža v listu vinske trte

Presevni EM, CS: celična stena celice zapiralke, Š: škrobna zrna
(fotografija: M. Pompe Novak, M. Tušek, NIB)