Morje

Živali v morju

Fotografije

Majhne sličice spodaj lahko s klikom povečaš na pravo velikost.

Gourmia/Cerithium
Hinia reticulata
Luria lurida
Trunculariopsis trunculus
volek/jajca  = volek-jajca
Haliotis tuberculata
Haliotis tuberculata
Haliotis tuberculata
Patela sp.

Polži

Gastropoda


film 1: obrobljeni perjaničar: Dendrodoris limbata

Katera žival je v filmu 1?
To je polž. A kje ima hišico? Mnogo vrst polžev podobnih temu živi v morjih. Tudi na kopnem lahko najdeš polže brez hišice ali pa samo z ostankom hišice. Takšni so na primer lazarji in slinarji, ki pa jih uvrščamo v ločeno skupino polžev.
Kaj pa ima na zadnjem delu? Izgleda kot nekakšen čop. To so škrge.

V morju pa ne živijo samo taki polži. Na spodnjih slikah si oglej nekaj vrst polžev, ki živijo v Jadranskem morju.


volek
slika 1: čokati volek - Trunculariopsis trunculus in slika 2: blatarka - Hinia reticulata

lurija pegavka
slika 3: progasta porcelanka - Luria lurida in slika 4: pegavka - Monodonta turbinata

Polžja hišica je enodelna, spiralno zavita in predstavlja ogrodje polža. V hišici pa je drobovnjak.
Če je polž v nevarnosti, lahko vpotegne glavo in nogo v hišico. Pri večini polžev lahko jasno vidimo glavo in mišičasto nogo.

Kaj pa organizmi na spodnjih slikah?
Tudi to so polži. Latvica živi pritrjena na skale v bibavičnem pasu. Kadar je izven vode, se tesno pritrdi na podlago in tako prepreči, da bi se izsušila. Ob plimi išče hrano, pred oseko pa se vedno vrne na isto mesto.
Morsko uho pa se pritrdi na skale ali pod kamenje v vodi. Je rastlinojed. Prehranjuje se z algami. Sam sem jih nabiral na globini 1m do 2m. Lupine morskih ušes lahko pogosto najdeš.

latvica morsko uho
slika 5: latvica - Patella sp. in slika 6: morsko uho - Haliotis lamellosa

Nekateri morski polži se prehranjujeo z rastlinsko hrano. Večina vrst morskih polžev pa je mesojedih ali mrhovinarjev.

Razmnoževanje

Mnogi morski polži so ločenih spolov - enospolniki. Nekateri so obojespolniki. Nekateri pa imajo v določenem delu življenja značilnosti samcev, v določenem pa značilnosti samic.

PovezaveAvtorja strani: Iztok Tomažič in Matej Urbančič; Avtor fotografij in filmov: Iztok Tomažič
Strokovni pregled strani: Cene Fišer
© "Creative Commons, By - Share alike": ta UO se lahko prosto uporablja, ob pogoju da je omenjen avtor in se ohranja ista licenca.

Zadnja sprememba: 12.1.2007

Get Firefox! Get Thunderbird! Use OpenOffice.org