►Univerza v Ljubljani ►Biotehniška fakulteta ►Oddelek za biologijo

 


Stran za študente


   

OBVESTILA

Spletne strani smo preselili na nov naslov.

fig

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZAPOSLENI

Naslov: Katedra za biokemijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Tel: 01/320-34-33, Fax: 01/257-33-90

im prof. dr. Kristina Sepčić, predstojnica katedre
prof. dr. Tom Turk
prof. dr. Peter Maček
i doc. dr. Matej Butala, asistent
sicris asist. dr. Maruša Novak, raziskovalka
sicris dr. Maja Grundner, tehnična sodelavka
dr. Vesna Hodnik, str. sodelavka v SPR centru
sicris Anastasija Panevska, mlada raziskovalka
sicris Nina Orehar, tehnična sodelavka

Fotogalerija Predstavitev

GRADIVO ZA ŠTUDIJ

 

PREDMET

ŠTUDIJSKI PROGRAM

Biokemija Biologija
Biokemija Biologija-kemija, Biologija-gospodinjstvo
Biokemija Mikrobiologija
Toksinologija Biologija
Biologija membran Biologija
Bioinformatika v biologiji Podiplomski študij bioloških znanosti
Biokemija Biotehnologija
Bioinformatika Varstvo okolja - podiplomski študij
Biokemija Podiplomski študij Biomedicine
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Infrastrukturni center za raziskave molekulskih interakcij

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Na katedri se ukvarjamo predvsem z raziskovanjem biološko aktivnih
spojin iz morskih organizmov. Glavne teme raziskav so:

Struktura-funkcija citolitičnih proteinov iz morskih vetrnic
Citolitični protein iz bukovega ostrigarja (Pleurotus ostreatus)
Citolitični protein iz bakterije Listeria monocytogenes
Karakterizacija farmakološko aktivnih spojin iz morskih organizmov
Karakterizacija knidocistnih proteinov
Transmembranski transport vode v eritrocitih

pdf Predavanje prof. dr. Petra Mačka ob podelitvi Lapanjetove nagrade za leto 2016, ki povzema raziskovalno delo katedre na področju aktinoporinov in egerolizionov.

pdf Predavanje prof. dr. Kristine Sepčić ob podelitvi Nagrade Miroslava Zeia za izjemne dosežke. Posnetek slavnostne podelitve si lahko ogledate na povezavi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pripombe in komentarji: vesna.hodnik@bf.uni-lj.siFree blog counter
Zadnja sprememba: 13/9/2016