stilizirana Slovenija

NATURA SLOVENIAE

Revija za terensko biologijo • Journal of Field Biology

Uredništvo • Editorial Office


Glavni urednik • Editor in Chief
dr. Maja Zagmajster (Univerza v Ljubljani • University of Ljubljana, Slovenia)

Odgovorni urednik • Responsible Editor
dr. Rok Kostanjšek (Univerza v Ljubljani • University of Ljubljana, Slovenia)

Tehnični urednik • Technical Editor
dr. Jernej Polajnar (Nacionalni inštitut za biologijo • National Institue of Biology, Slovenia)

Naslov • Address
Natura Sloveniae
Večna pot 111
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Faks • Fax
(+ 386 1) 257 33 90

Telefon • Telephone
(+ 386 1) 423 33 88

E-mail

Uredniški odbor • Editorial Board

dr. Matjaž Bedjanič (Slovensko odonatološko društvo • Slovenian Odontological Society, Slovenia)

dr. Nicola Bressi (Prirodoslovni muzej v Trstu • Natural History Musem Trieste, Italy)

dr. Janja France (Nacionalni inštitut za biologijo • National Institue of Biology, Slovenia)

Marijan Govedič (Center za kartografijo favne in flore • Centre for Cartography of Fauna and Flora, Slovenia)

dr. Jernej Jogan (Univerza v Ljubljani • University of Ljubljana, Slovenia)

dr. Lovrenc Lipej (Nacionalni inštitut za biologijo • National Institue of Biology, Slovenia)

dr. Nataša Mori (Nacionalni inštitut za biologijo • National Institue of Biology, Slovenia)

dr. Toni Nikolić (Univerza v Zagrebu • Zagreb University, Croatia)

dr. Peter Trontelj (Univerza v Ljubljani • University of Ljubljana, Slovenia)

dr. Chris Van Swaay (Nizozemsko društvo za varstvo metuljev • Dutch Butterfly Conservation, Netherlands)

dr. Rudi Verovnik (Univerza v Ljubljani • University of Ljubljana, Slovenia)