stilizirana Slovenija

NATURA SLOVENIAE

Revija za terensko biologijo • Journal of Field Biology

Izdajatelj • Publisher


Od leta 2012 revijo skupaj izdajata • Since 2012 the journal is jointly published by

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
BF

Nacionalni inštitut za biologijo

NIB

Naslov • Address
Jamnikarjeva 101
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Naslov • Address
Večna pot 111
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon • Telephone
(+386 1) 3203 000

Telefon • Telephone
(+386 59) 232 700

E-mail

E-mail

WWW
http://www.bf.uni-lj.si

WWW
http://www.nib.si

V letih 19992011 je revijo izdajala • In 19992011, the journal was published by
Zveza za tehnično kulturo Slovenije

 

Sofinanciranje revije • Cofinancing of the journal

20152018
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RSSlovenian Research Agency

20132014
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (iz sredstev državnega proračuna iz naslova razpisa za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij) • Slovenian Research Agency (from the state budget within the call for co-financing of national scientific periodicals)

20102012
Javna agencija za knjigo RSSlovenian Book Agency

19992009
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RSSlovenian Research Agency