Pedagoško delo | Univerzitetni študij | Predavanja | Izpiti | Kolokviji | Mentorstva


Vaje

Visokošolski strokovni študij kmetijstva-agronomija in hortikultura

Izbirna skupina agronomija: 

Varstvo poljščin in krmnih rastlin (34543): vodja vaj (S. Trdan)

 • Z: predavanja: 4, vaje: 4, terenski pouk: 1; 125 ur, KT: 9

Šolsko leto 2006/2007

 1. Seznam povzročiteljev glivičnih bolezni obravnavanih pri vajah (2006-2007) + protokoli

 2. Razvrstitev rastlinskih parazitskih gliv

 3. Herbarij izbranih rastlin s tipičnimi simptomi povzročiteljev rastlinskih bolezni (primer)

 4. Seznam rastlinskih škodljivcev obravnavanih pri vajah (2006-2007) + protokoli

Šolsko leto 2007/2008

 1. Seznam povzročiteljev glivičnih bolezni obravnavanih pri vajah (2007-2008) + protokoli

 2. Razvrstitev rastlinskih parazitskih gliv

 3. Herbarij izbranih rastlin s tipičnimi simptomi povzročiteljev rastlinskih bolezni (primer)

 4. Seznam rastlinskih škodljivcev obravnavanih pri vajah (2007-2008) + protokoli

 

Izbirna skupina hortikultura:

Varstvo hortikulturnih rastlin (34527): vodja vaj (S. Trdan)

 • Z: predavanja: 4, vaje: 4, terenski pouk: 1; 125 ur, KT: 9

Šolsko leto 2006/2007

 1. Seznam povzročiteljev glivičnih bolezni obravnavanih pri vajah (2006-2007) + protokoli

 2. Razvrstitev rastlinskih parazitskih gliv

 3. Herbarij izbranih rastlin s tipičnimi simptomi povzročiteljev rastlinskih bolezni (primer)

 4. Seznam rastlinskih škodljivcev obravnavanih pri vajah (2006-2007) + protokoli

Šolsko leto 2007/2008

 1. Seznam povzročiteljev glivičnih bolezni obravnavanih pri vajah (2007-2008) + protokoli

 2. Razvrstitev rastlinskih parazitskih gliv

 3. Herbarij izbranih rastlin s tipičnimi simptomi povzročiteljev rastlinskih bolezni (primer)

 4. Seznam rastlinskih škodljivcev obravnavanih pri vajah (2007-2008) + protokoli

Obveznosti študentov za pristop k izpitu:

 1. kolokvija (ločeno za fitopatološki in entomološki del; pristop h kolokviju iz fitopatološkega dela ni pogojen z opravljenim kolokvijem iz entomološkega dela in obratno)
 2. herbarij izbranih rastlin s tipičnimi simptomi povzročiteljev rastlinskih bolezni - fitopatološki del (10 primerkov) in zbirka gospodarsko pomembnih žuželk in drugih škodljivcev - entomološki del (10 primerkov)
 3. seznam na vajah obravnavanih objektov, razvrščenih po skupinah gostiteljskih rastlin (skupaj za fitopatološki in entomološki del), npr. bolezni in škodljivci vrtnin, bolezni in škodljivci poljščin...
 4. pravilno izdelani protokoli

Univerzitetni študij kmetijstva - agronomija

Entomologija (34193): vodja vaj (S. Trdan)

 • P: predavanja:5, vaje:2, terenski pouk: 2, 115 ur, KT: 7

Šolsko leto 2006/2007

 1. Herbarij izbranih rastlin s tipičnimi simptomi povzročiteljev poškodb (primer)

 2. Protokoli

 3. Seznam rastlinskih škodljivcev obravnavanih na vajah

Šolsko leto 2007/2008

 1. Herbarij izbranih rastlin s tipičnimi simptomi povzročiteljev poškodb (primer)

 2. Protokoli

 3. Seznam rastlinskih škodljivcev obravnavanih na vajah

Obveznosti študentov za pristop k izpitu:

 1. kolokvij
 2. zbirka gospodarsko pomembnih žuželk, drugih škodljivcev ali njihovih poškodb na gojenih rastlinah (15 primerkov)
 3. seznam na vajah obravnavanih objektov, razvrščenih po skupinah gostiteljskih rastlin, npr. škodljivci sadnega drevja, škodljivci vrtnin...
 4. pravilno izdelani protokoli
 5. poročila iz terenskih vaj (talni izkopi, strokovne ekskurzije)

 

Fitopatologija s fitofarmacijo (34194): vodja vaj (S. Trdan)             

 • Z: predavanja: 5, vaje: 3, terenski pouk: 2; 130 ur, KT: 8

 Šolsko leto 2006/2007

    a.    Seznam povzročiteljev glivičnih bolezni obravnavanih pri vajah (2006-2007) + protokoli

    b.    Razvrstitev rastlinskih parazitskih gliv

    b.    Herbarij izbranih rastlin s tipičnimi simptomi povzročiteljev rastlinskih bolezni (primer)

 

Šolsko leto 2007/2008

    a.    Seznam povzročiteljev glivičnih bolezni obravnavanih pri vajah (2007-2008) + protokoli

    b.    Razvrstitev rastlinskih parazitskih gliv

    b.    Herbarij izbranih rastlin s tipičnimi simptomi povzročiteljev rastlinskih bolezni (primer)

 

Obveznosti študentov za pristop k izpitu:

 1. kolokvij
 2. herbarij izbranih rastlin s tipičnimi simptomi povzročiteljev rastlinskih bolezni (15 primerkov)
 3. seznam na vajah obravnavanih objektov, razvrščenih po skupinah gostiteljskih rastlin, npr. bolezni vinske trte, bolezni okrasnih rastlin...
 4. pravilno izdelani protokoli

 

Specialna fitomedicina (34542), dopolnilni izbirni predmet: vodja vaj (S. Trdan)

 • P: predavanja: 3, vaje: 1, 60 ur, KT: 4

 

Visokošolski strokovni študij kmetijstva - agronomija in hortikultura (izredni študij)

Izbirni skupini agronomija in hortikultura

Varstvo poljščin in krmnih rastlin (34543) / Varstvo hortikulturnih rastlin (34527): vodja vaj (S. Trdan)

Šolsko leto 2005/2006

 

a. Razvrstitev rastlinskih parazitskih gliv

b. Seznam rastlinskih bolezni in škodljivcev obravnavanih pri vajah

c. Protokoli

 

Šolsko leto 2006/2007

 

a. Razvrstitev rastlinskih parazitskih gliv

b. Seznam rastlinskih bolezni in škodljivcev obravnavanih pri vajah

c. Protokoli

 

Obveznosti študentov za pristop k izpitu:

 1. kolokvij (skupaj za fitopatološki in entomološki del)
 2. seznam na vajah obravnavanih objektov, razvrščenih po skupinah gostiteljskih rastlin (skupaj za fitopatološki in entomološki del), npr. bolezni in škodljivci poljščin...
 3. pravilno izdelani protokoli